Hội đồng nhân dân xã Thành Long khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ bảy

Trong hai ngày 27-28 tháng 12 năm 2023 tại hội trường nhà văn hoá trung tâm xã Thành Long, Hội đồng nhân dân xã Thành Long tổ chức kỳ họp thứ bảy.

Hội đồng nhân dân xã Thành Long khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ bảy.

Trong hai ngày 27-28 tháng 12 năm 2023 tại hội trường nhà văn hoá trung tâm xã Thành Long, Hội đồng nhân dân xã Thành Long tổ chức kỳ họp thứ bảy.

Các đồng chí Lâm Thị Hiếu, Bí thư Đảng Ủy, chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hoàng Thị Hoa phó chủ tịch HĐND xã đồng chủ trì kỳ họp

Dự kỳ họp về đại biểu HĐND huyện có đồng chí: Hoàng Thị Tuyên thành viên Ban kinh tế HĐND huyện; về phía xã có đồng chí: Lâm Thị Hiếu Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Thị Tám Chủ tịch UBND xã.

Các đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu tập trung phát biểu ý kiến phản ánh nguyện vọng, các vấn đề cử tri quan tâm. Các công chức chuyên môn, lãnh đạo UBND xã tiếp thu giải đáp các ý kiến thuộc lĩnh vực phụ trách.

Đồng chí Nguyễn Thị Tám Chủ tịch UBND xã phát biểu tại kỳ họp

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Đồng chí Hoàng Văn Quý cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn trả lời ý kiến đại biểu tại kỳ họp

Các đại biểu dự kỳ họp nhất trí cao biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024; dự thảo Nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chị ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp xã năm 2024 trình tại kỳ họp.

Tin cùng chuyên mục