Khối dân vận Đảng ủy và các tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ xã Thành Long tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận, công tác kiểm tra và ngày thành lập các tổ chức

Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2023 tại Ủy ban nhân dân xã Thành Long Khối dân vận Đảng ủy và các tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên, Hội nông dân, Hội liên ...