Hàm Yên hỗ trợ tivi cho hộ nghèo

Thực hiện Dự án truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, ngày 26/5, huyện Hàm Yên đã hỗ trợ phương tiện xem (tivi) cho 5 hộ nghèo tại xã Thành Long.

Cũng trong Dự án này, toàn huyện sẽ được hỗ trợ 14 chiếc tivi và đầu thu vệ tinh cho hộ nghèo ở các xã Thành Long, Minh Dân và Minh Khương, với tổng kinh phí 70 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, giúp các hộ nghèo tiếp cận kịp thời các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thông tin văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, phát triển kinh tế, từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống./.

Tin cùng chuyên mục